Log på Min Kreditstatus

Log på

Tryk på knappen for at logge på med NemID eller MitID.

Vi gør opmærksom på at du videresendes til Nets for at sikre korrekt login med ovenstående sikkerhedsløsninger.

Fakta om MitID

 • NemID lukker, når MitID er fuldt indfaset i 2022.
 • NemID nøglekort og nøgleapp kommer til at udgå.
  I stedet kan du få MitID.
 • MitID bliver Danmarks elD-løsning og vil kunne bruges
  på tværs af EU. Du vil fremover derfor kunne identificere
  dig med MitID på andre europæiske landes offentlige
  e-services.

Fra NemID til MitID

Mere Tryghed

Med MitID kommer også nye sikkerhedsforanstaltninger.

Fx får du besked, hvis MitID appen aktiveres på en ny enhed.

Du kan også vælge at få besked, hver gang dit personlige MitID bliver anvendt.


Sådan får du MitID

Bankeme står for migreringen.

Du får således automatisk besked når det er din tur til at migrere.


Hjælp til MitID

Du skal fremover kontakte din bank for hjælp med MitID. Læs mere på MitlD.dk


Du kan ikke anvende denne side, hvis du ifølge folkeregistret har:

 • Navne- og adressebeskyttelse
 • Status som værende "forsvundet"
 • Status som værende "uden fast bopæl"
 • Adresse i udlandet

Bemærk:

Løsningen kan kun anvendes af privatpersoner.
KreditStatus er et register over eksisterende forpligtelser.